Informacja dot. sezonu ochronnego ptaków.

 

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne zapytania jakie otrzymaliśmy na temat  okresu ochronnego ptaków informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w Sprawie Ochrony Gatunkowej Zwierząt dopuszcza się od dnia 16 października do końca lutego usuwanie gniazd z budek dla ptaków i ssaków oraz z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne ( § 9).

Pamiętajmy jednak, że nadal, a może przede wszystkim, obowiązującym jest § 6. 1 pkt. 8, w którym zakazuje się niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową.

Tak więc traktujmy w/w rozporządzenie jako wyjątek, zgodę warunkową, a nie regułę. Jeśli jesteśmy w stanie poradzić sobie bez niszczenia ptasiej ostoi, wykorzystajmy to. Starajmy się nie płoszyć ptaków oraz nie niszczyć ich gniazd, jeśli nie istnieje ku temu poważna przesłanka. Pamiętajmy, że ptaki w mieście są bardzo ważnym elementem naszego ekosystemu, pomagają nam walczyć z owadami i szkodnikami, tworzą miejski krajobraz bardziej kolorowym i przyjaznym.

 

odstraszacze_ptaków

 

© Linarem. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wszelkie próby kopiowania oraz rozpowszechniania materiałów zawartych na stronach firmy Linarem zostanie zgłoszone.  All Rights Reserved.

(sezon ochronny ptaków, ochrona ptaków, prawo chroni ptaki, czy wolno usuwać gniazda, kiedy wolno usuwać gniazda ptaków, czy można usuwać gniazda ptaków, kiedy można usuwać gniazda, czy można odstraszać ptaki, sezon ochronny jaskółek, sezon ochronny gołębi, sezon ochronny)

Comments are closed.

Shared on Ariyan.org