Ptaki oraz ich odchody jako siedlisko chorób zakaźnych.

Kto z nas nie karmił kiedyś ptaków okruszkami. Kto nie przyglądał się ich powietrznym akrobacją? Wielokrotnie przechodzą przez centra dużych miast można zaobserwować dzieci goniące ptaki, czy też turystów fotografujących się na ich tle.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakie ze sobą niesie ich obecność. Pomimo swych niewielkich rozmiarów ptasie odchody są szkodliwe–w skrajnych przypadkach mogą spowodować śmierć!  Wraz ze wzrostem urbanizacji pojawia się ryzyko powstanie chorób odzwierzęcych co z kolei stwarza poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia publicznego i w związku z tym powinno być traktowana poważnie.

Zgodnie z USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach

„choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi”

Należą do nich m.in. .

Ornitoza – nazywana papuzicą – jest chorobą zakaźną, którą można się zarazić m.in. przez gołębie ale też przez ptactwo domowe i gospodarskie. Ludzie zarażają się głównie poprzez styczność z ptasimi odchodami oraz kurzem z piór. Nosicielami choroby mogą być także roztocza i wszoły odżywiające się krwią ptaków.
Najbardziej narażone są osoby mające częsty kontakt z ptactwem. W takiej sytuacji należy szczególny nacisk położyć na zmianę ubrania, usuwanie odchodów oraz częste mycie, a także unikanie kontaktu z ptactwem w przypadku objawów chorobowych. Pierwsze objawy choroby u człowieka pojawiają się po dwóch tygodniach i przypominają objawy grypy. Choroba trwa 2 – 3 tygodnie.

Salmonelloza, czyli paratyfus – znajdujące się przede wszystkim w zakażonych odchodach chorych ptaków, głównie drobiu hodowlanego. Człowiek może zakazić się poprzez spożycie żywności zanieczyszczonej odchodami zakażonych ptaków czy używanie skażonego sprzętu kuchennego do produkcji żywności. Pierwsze objawy choroby to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Aczkolwiek niewielka ilość bakterii wprowadzona do organizmu ludzkiego może przebiegać bez widocznych objawów.

Listerioza – Choroba może być spowodowana spożyciem skażonej żywności, nastąpić przez kontakt bezpośredni z zakażonymi odchodami, czy przez skażoną wodę. Początkowe objawy mogą być grypopodobne lub też powodować zapalenie opon mózgowych. Szczególnie groźne dla kobiet w ciąży lub osób o obniżonej odporności.

Kryptosporydioza – wywołujące tą chorobę pierwotniaki Cryptosporidium parvum pasożytują w jelicie cienkim i układzie oddechowym człowieka. Głównym nosicielem są ptaki, zwłaszcza gołębie, które rozsiewają baterie wraz z zakażonym kałem. Czas trwania choroby szacowany jest na około 10 dni, przy założeniu prawidłowej odporności i nie wymaga stosowania farmakoterapii. Szczególnie narażone są dzieci, poprzez potencjalny kontakt ze skażonym kałem. u osób bez zaburzeń odporności choroba trwa kilka dni i jest samoograniczająca (). W przypadku uporczywych biegunek uzupełnia się niedobory wodno-elektrolitowe.

Toksoplazmoza – przenoszona między innymi przez ptaki, ale i inne zwierzęta domowe, objawy tej choroby uzależnione są od umiejscowienia się pasożyta. Może objawiać się powiększeniem węzłów chłonnych, gorączką, dolegliwościami stawowymi czy zawrotami głowy, ale często może też przebiegać bezobjawowo. Szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, może powodować uszkodzenie płodu.

Jersinioza – przenoszona przez ptactwo, ale i inne zwierzęta hodowlane. Wywołuje ostre lub przewlekłe dolegliwości przewodu pokarmowego, co stanowi główne objawy chorobowe. Nierzadko występuje gorączka, bóle brzucha, czy też biegunka Do zakażania może dojść poprzez kontakt z odchodami chorych zwierząt lub zjedzenie niedogotowanego mięsa.

Ptasia grypa – pomimo, że nie znajduje się jej jednoznacznie w ustawie, to zawiera się w kilku punktach, wykazie chorób zakaźnych i zakażeń jako grypa oraz jako wirus grypy i paragrypy w wykazie biologicznych czynników chorobotwórczych. Jest to choroba zakaźna, przenoszona przez dzikie i hodowlane ptactwo wywołana przez szczep wirusa grypy typu A. W odniesieniu do człowieka przypomina cięższą postać normalnej grypy, w tym gorączka, ból gardła, kaszel, odnotowano też sporadyczne przypadki wirusowego zapalenie płuc. Jednym i zarazem najczęstszym sposobem przeniesienia wirusa, są odchody zakażonych zwierząt. Ponadto wydzielanie wirusa może nastąpić poprzez wydzielania się z dróg oddechowych oraz oczu.

Borelioza – zwana krętkowicą kleszczową, jest chorobą. Roznosicielem bakterii m.in. ptaki – w tym gołębie i jaskółki. Objawy podobne do grypowych, z możliwością nawrotu choroby z poważniejszymi konsekwencjami. Do zakażenia dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza

Pierwsze objawy w postaci swędzenia widoczne są po kilku dniach. Objawy chorobowe obejmują skórę a także stawy, układ nerwowy i sercowo-naczyniowy, co jest spowodowane szerzeniem się infekcji w organizmie . Borelioza jest chorobą kilku etapową, poczynając od infekcji wczesnej, przebiegającej od 2-3m-ca po ukłuciu kleszcza, objawiającą się zmianami skórnymi, poprzez uogólnienie infekcji, w czasie której postępują zmiany skórnych, a infekcja rozprzestrzenia się stawy, serce, centralnego i obwodowego układu nerwowego, aż do przewlekłej infekcji, jest to okres powyżej 1 roku od zakażenia, obejmujący objawy przewlekłe.

Kampylobakterioza – bakterie przenoszone drogą pokarmową. Choroba rozwija się w okresie do 10 dni, w przypadku przedłużania się, możliwa konieczność hospitalizacji. Pierwsze objawy po zakażaniu to bóle brzucha, gorączka czy biegunka, możliwe pojawienie się zapalenia stawów czy też zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zapraszamy do sklepu internetowego www.sklep.linarem.pl gdzie znajdą Państwo największy wybór odstraszaczy w Polsce!
Profesjonalny montaż – zaufaj fachowcom z firmy Linarem!

 odstraszacze_ptaków

 

© Linarem. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wszelkie próby kopiowania oraz rozpowszechniania materiałów zawartych na stronach firmy Linarem zostanie zgłoszone.  All Rights Reserved.

(choroby przenoszone przez ptaki, ptaki a choroby, choroby a ptaki, ptaki jako źródło chorób, o chorobach przenoszonych przez ptaki, choroby, choroba, ornitoza, salmonelloza, listerioza, kryptosporydioza, toksoplazmoza, jersinioza, ptasia grypa, borelioza, kampylobakterioza)

 

Comments are closed.

Shared on Ariyan.org